Ο ΣΤΟΧΟΣ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

          Η συνέλευση συλλογικοτήτων, οργανώσεων και ανεξαρτήτων/μεμονωμένων Αγωνιστών κατά των πλειστηριασμών που έλαβε χώρα στις 4 Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα του ΤΕΕ Αθηνών, ήταν ένα χαρμόσυνο δείγμα και βήμα προς την ανατροπή του τωρινού καθεστώτος για έναν βασικό λόγο: εφαρμόστηκαν σε ικανό ποσοστό ΑμεσοΔημοκρατικές διαδικασίες για την κοινή δράση με κοινό στόχο, αυτό της ανατροπής των πλειστηριασμών και των συνθηκών από τις οποίες εκπορεύονται.

          Κατά την διάρκεια της συνελεύσεως προτάθηκαν σειρά δράσεων κατά των πλειστηριασμών καθώς και περαιτέρω ανάλυση του κοινού στόχου για ακόμα πιο αποτελεσματική επίτευξη του. Το βασικό ήταν ότι κάθε ένας μπορούσε να λάβει τον λόγο, καμμία πρόταση κατά των πλειστηριασμών δεν ήταν απορριπτέα εάν είχε τεκμηρίωση και η αντίδραση του ακροατηρίου της συνελεύσεως ήταν δυναμική και όχι παθητική.

          Φορείς οι οποίοι δεν χαίρουν της εμπιστοσύνης ότι εξυπηρετούν τον κοινό στόχο και όχι ίδια συμφέροντα όπως κόμματα και ΜΚΟ δεν έγιναν ανεκτοί ή δεκτοί να συμμετέχουν από όλη την συνέλευση αν και μέλη κομμάτων που όμως δήλωναν ότι παρίσταντο ως Πολίτες μεμονωμένοι και όχι ως κομματικοί έγιναν δεκτοί και ακούστηκαν.

          Αυτή η διαδικασία είχε ένα βασικό  χαρακτηριστικό: το ενωτικό στοιχείο κάθε ενός συμμετέχοντος στην συνέλευση ήταν ο κοινός στόχος και μόνο (δηλαδή η προστασία του Λαού από πλειστηριασμούς και άλλες παρόμοιες ενέργειες του Κατοχικού καθεστώτος). Οι προσωπικές πολιτικές ιδεολογίες, προσωπικοί φιλοσοφικοί ή ιδεολογικοί προσανατολισμοί, κομματικές ταυτότητες  και άλλα στοιχεία που καθ’ έξιν χρησιμοποιούνται για διάσπαση ενός Μετώπου δεν είχαν καν θέση στην συζήτηση η οποία ήταν άκρως πρακτική και προπαρασκευαστική για την περαιτέρω αντιμετώπιση και επίλυση ενός πανελλαδικού κοινού προβλήματος με όρους καθημερινότητας.

          Παρ’ όλο που προς το τέλος της συνέλευσης υπήρξε κούραση και διαπληκτισμός στη προσπάθεια να επιτευχθεί ψήφισμα (κάτι που θα χρειαζόταν πρακτικά ακόμα μια ημέρα για να γίνει χωρίς άγχος ή σφάλματα) το γεγονός παραμένει ότι η αυτό-οργάνωση που έχει ήδη εξαπλωθεί σε όλη την  Ελλάδα, οι διαδικασίες άμεσης ψήφισης σε κάθε συλλογικότητα (η οποία είναι εντόπια και με περιορισμένη έκταση, όμως με υψηλή δράση και συντονισμό με άλλες αντίστοιχες, σε επίπεδο γειτονιάς/χωριού/περιοχής) χωρίς τον ορισμό εκπροσώπων για την λήψη αποφάσεων είναι πλέον πραγματικότητα.

          Όπως είναι η φυσιολογική ροπή των πραγμάτων, ο Ελληνικός Λαός έχει στραφεί σε διαδικασίες και σχήματα Άμεσης Δημοκρατίας και όχι εκπροσωπούμενης πυραμιδικής μορφής που πλέον έχει οφθαλμοφανώς οδηγήσει στο εκφασισμό του καθεστώτος ασχέτως μάσκας ή φύλλου συκής.

          Και είναι η φυσιολογική ροπή διότι όποιος έχει πάρει την ζωή του και την τύχη του στα χέρια του και είναι αποφασισμένος να λύσει ένα πρόβλημα προχωράει μόνος του στην λήψη αποφάσεων και στην δράση και δεν ψάχνει εκπρόσωπο να τον κηδεμονεύσει όσο ο ίδιος νομίζει ότι ‘ζει την ζωή του’.  Γίνεται δηλαδή λόγω ανάγκης ΑμεσοΔημοκράτης.

          Και είναι λόγω αυτής της αυτό-οργάνωσης και της Άμεσης Δημοκρατίας που την διέπει που οι συμβολαιογράφοι όλης της Χώρας απέχουν υπό τον φόβο των συντονισμένων πανΕλλαδικών αντιποίνων.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα…

Share