Σκοπός ζωής είναι η δημιουργία των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που θα δώσουν σε κάθε άνθρωπο πλήρη ελευθερία προσωπικών επιλογών για κάθε τομέα της ζωής του χωρίς πιέσεις και επιβολές αλλά και αντιστοίχως χωρίς επιβολή και πίεση του σε άλλον συνάνθρωπο.

Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πραγματική Ελευθερία.

...

 

Οι βασικοί στόχοι του ΑμεσοΔημοκρατικού Ανθρωποκεντρισμού είναι:

  • Η οικονομική Ανεξαρτησία σε επίπεδο ατομικό, συλλογικό, κρατικό
  • Η ψυχική ευεξία σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό
  • Η ανάπτυξη της ταυτότητας του Ατόμου, της Ομάδας, του Έθνους, του Κράτους και της Συλλογικότητας της Ανθρωπότητας χωρίς αγκυλώσεις, μισαλλοδοξία, προϊδεασμούς και στερεότυπα, ενδοτισμό ή απομονωτισμό, σκοταδισμό και τοξικό ανταγωνισμό αντί εποικοδομητικής άμιλλας και σκυταλοδρομίας
  • Η εξασφάλιση της προάσπισης της φυσικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας, ευεξίας, ανάπτυξης, εξερεύνησης και πλουραλιστικής αυτοπραγμάτωσης σε περιβάλλον συλλογικής και κοινωνικοοικονομικής ασφάλειας και πραγματικής Ισότιμης αντιμετώπισης
  • Η εξαφάνιση της ανισότητας και η αντικατάσταση της με εμπράγματη λειτουργική Ισότητα που μεταφράζεται σε ίση πρόσβαση στην ικανοποίηση αναγκών και απολαύσεων και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου
  • Την εξαφάνιση της έννοιας τόσο της ‘ανωτερότητας’ όσο και της ‘κατωτερότητας’ των ανθρωπίνων υπάρξεων μεμονωμένα ή συνολικά και την αντικατάσταση της με την έννοια του «συσχετισμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» η οποία σημαίνει ότι «δεν μπορούμε  να ακυρώσουμε το Ανθρώπινο Δικαίωμα του ενός για την προστασία του ιδίου ή ετέρων σχετικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του άλλου »
  • Την εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας, Ισονομίας και Ισηγορίας εντός της κρατικής κοινότητας (δηλαδή, όλων ατόμων και των κοινωνικών ομάδων που μένουν μόνιμα και συνεισφέρουν μόνιμα και εξ ίσου στο κράτος)
  • Την εξαφάνιση της σπατάλης, της στέρησης και της μιζέριας και την αντικατάσταση τους με κυκλική οικονομία (no-waste economy) και ισότιμη και εξασφαλισμένη πρόσβαση στα αγαθά που η κρατική κοινότητα παράγει, εισάγει και γενικά διαχειρίζεται με στόχο την επάρκεια, αφθονία και ευμάρεια όλων εξ ίσου
  • Την αποκατάσταση, ανάπτυξη και επαναφορά φυσικών, γεωφυσικών και κοινωνικοοικονομικών πόρων, την οικολογική και καθαρή παραγωγή ενέργειας και πρώτων υλών και την προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και την σωστή συμβιωτική συνύπαρξη και σχέση με το περιβάλλον και τα ζώα
  • Την αποκατάσταση, προάσπιση και επιτυχή διεκδίκηση της πραγματικής Ανεξαρτησίας και Αυτοδυναμίας του Κράτους, με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του (π.χ. αν είναι Έθνος- Κράτος ή πολυσχιδές Κράτος – Μωσαϊκό ή Ομοσπονδιακό Κράτος ή Κράτος Ένωση, κλπ) με την εφαρμογή και την πραγματική χρήση και ωφέλεια του από κάθε πλεονέκτημα, δικαίωμα, γεωπολιτική θέση, πλουτοπαραγωγική πηγή/παράμετρο, κλπ που κατέχει χωρίς την υπονόμευση, χειραγώγηση, επίθεση, επεκτατισμό ή καταδυνάστευση άλλου κράτους.

Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι, απτοί και μετρήσιμοι με αντικειμενικούς επιστημονικούς ορισμούς και κριτήρια που δεν επιδέχονται ‘δημιουργικές’ ή έστω υποκειμενικές ερμηνείες.

Περισσότερες λεπτομέρειες επί των ανωτέρω στόχων αναπτύσσονται στα βιβλία και πονήματα με το σχετικό/συναφές αντικείμενο.