Όλγα Γ.Γεριτσίδου

Εκπαιδευτική ψυχολόγος, κοινωνική ερευνήτρια και ακτιβίστρια. Από το 1978 ασχολείται με την μελέτη και την έρευνα και την εφαρμογή ζωτικών ψυχοκοινωνικών θεμάτων της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στον σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων και στην έρευνα επαγγελματικού προσανατολισμού και κινήτρου των Ελλήνων εφήβων.

Τάνυα-Μαρία Γεριτσίδου

Ψυχοπαιδαγωγός με ειδίκευση στην οικολογική συστημική θεωρία εκπαιδευτικής και εξελικτικής ψυχολογίας, κοινωνική ερευνήτρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Από το 1999 επιδίδεται στην αναμόρφωση και σχεδιασμό εκπαιδευτικών μεθόδων και συστημάτων και από το 2016 στην ποσοτική έρευνα επί της ακαδημαϊκής επίδοσης των Ελλήνων εφήβων.