Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό, κρατικό και διοικητικό σύστημα. Πρόκειται δηλαδή για το πλαίσιο εντός του οποίου σημειώνεται πολιτική δράση, κυβερνητικές πράξεις, κυβερνητικές και άλλου είδους κοινωνικοπολιτικές διατάξεις και σχήματα καθώς και κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας.

    Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός διέπεται από ορισμένες αρχές που απαγορεύουν την δημιουργία συγκεκριμένων κοινωνικών νοσημάτων (Ως κοινωνικό νόσημα εννοούμε την διαδικασία εκφυλισμού κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, κυβερνητικών και διοικητικών δομών που παρουσιάζουν λόγω αυτού του εκφυλισμού συμπτώματα όπως διαφθορά, φασισμό, ανισότητα, αβάσιμη διαφορική μεταχείριση, καταπίεση, αυθαιρεσία, κατασταλτική βία, κατάχρηση εξουσίας, κλπ) χωρίς να απαγορεύει την πλήρη έκφραση της ανθρώπινης πρωτοβουλίας και εφαρμογής.

Τι δεν είναι ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός:

  Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός δεν είναι έκφανση ή απόρροια ή παραλλαγή οποιουδήποτε υπάρχοντος κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού ή κρατικού συστήματος. Συνεπώς, ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός δεν αποτελεί μέρος, είδος ή έκφραση του: καπιταλισμού, κομμουνισμού, σοσιαλισμού, αναρχισμού, φιλελευθερισμού, ολοκληρωτισμού-συγκεντρωτισμού, ολιγαρχισμού, απολυταρχισμού, θεοκρατισμού ή οποιουδήποτε άλλου είδους προσωποκεντρικού συστήματος αντιπροσώπευσης του ατόμου.

  Παρ’ όλο που, όντας προϊόν και πόνημα εκλεκτικής συνθετικής σκέψης, υπάρχουν στοιχεία από ορισμένα συστήματα στον ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε οποιοδήποτε από αυτά διότι στερείται της βασικής κοινής δομής όλων αυτών των συστημάτων: της πυραμιδικής μορφής (Πυραμιδική μορφή στο σύστημα είναι η κατάταξη του πληθυσμού σε κοινωνικές τάξεις ή κάστες, οι οποίες εμπεριέχουν ολοένα και μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού καθώς γίνονται όλο και πιο δυνατές από άποψη πρόσβασης σε εξουσία και πλούτο, που μπορούν να ταξινομηθούν από κατώτερη ως ανώτερη/άρχουσα και έχουν άνιση και διαφορετική πρόσβαση ταξικά στην εξουσία και την νομή των πλουτοπαραγωγικών πόρων και κάθε τι σχετικό με αυτά.).

 Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ σύστημα πυραμιδικής μορφής αλλά σύστημα ομοκεντροκυκλικής μορφής (Ομοκεντροκυκλική μορφή σε ένα σύστημα είναι η ταξινόμηση του πληθυσμού σε ομάδες ίσης πρόσβασης και νομής σε εξουσία και πλουτοπαραγωγικούς πόρους και δομές, χωρίς αυτές οι ομάδες να μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάταξη από κατώτερη έως άρχουσα, που έχουν ποσοστιαία το ίδιο μέρος του πληθυσμού ανά ομάδα και δεν αποτελούν κοινωνικό στεγανό καθ’ ότι τα κριτήρια κατάταξης σε αυτές είναι καθαρά ηλικιακά και όχι κοινωνικοοικονομικά ή νεποτιστικής ή σωβινιστικής φύσεως).