ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός

Τι είναι ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός:

  

Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό, κρατικό και διοικητικό σύστημα. Πρόκειται δηλαδή για το πλαίσιο εντός του οποίου σημειώνεται πολιτική δράση, κυβερνητικές πράξεις, κυβερνητικές και άλλου είδους κοινωνικοπολιτικές διατάξεις και σχήματα καθώς και κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας.

    Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός διέπεται από ορισμένες αρχές που απαγορεύουν την δημιουργία συγκεκριμένων κοινωνικών νοσημάτων χωρίς να απαγορεύει την πλήρη έκφραση της ανθρώπινης πρωτοβουλίας και εφαρμογής.

Τι δεν είναι ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός:

  Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός δεν είναι έκφανση ή απόρροια ή παραλλαγή οποιουδήποτε υπάρχοντος κοινωνικοπολιτικού, οικονομικού ή κρατικού συστήματος. Συνεπώς, ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός δεν αποτελεί μέρος, είδος ή έκφραση του: καπιταλισμού, κομμουνισμού, σοσιαλισμού, αναρχισμού, φιλελευθερισμού, ολοκληρωτισμού-συγκεντρωτισμού, ολιγαρχισμού, απολυταρχισμού, θεοκρατισμού ή οποιουδήποτε άλλου είδους προσωποκεντρικού συστήματος αντιπροσώπευσης του ατόμου.

  Παρ’ όλο που, όντας προϊόν και πόνημα εκλεκτικής συνθετικής σκέψης, υπάρχουν στοιχεία από ορισμένα συστήματα στον ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε οποιοδήποτε από αυτά διότι στερείται της βασικής κοινής δομής όλων αυτών των συστημάτων: της  πυραμιδικής μορφής.

 Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ σύστημα πυραμιδικής μορφής αλλά σύστημα ομοκεντροκυκλικής μορφής.

Διαβάστε επίσης:  Βασική περιγραφή

Share