Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός για να επέλθει είναι ενημέρωση και διάχυση στον κάθε πολίτη, διότι ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός έχει ως προαπαιτούμενο την Λαϊκή (δηλαδή, την ευρεία αποδοχή) συναίνεση και ενεργή επιλογή-συμμετοχή καθ’ ότι είναι καθεστώς Άμεσης Δημοκρατίας.

Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να ενημερωθείς πρώτα εσύ και μετά να ενημερώσεις και άλλους. Έχε υπ’ όψη σου ότι στην Άμεση Δημοκρατία πολιτική μονάδα είναι ο Πολίτης και όχι το Κόμμα (για αυτό και στον ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρισμό δεν υπάρχει ο θεσμός του Κόμματος) και συνεπώς και εσύ ως ΑμεσοΔημοκράτης Ανθρωποκεντριστής σε Πολίτες πρέπει να απευθυνθείς ώστε και εσύ και εκείνοι να είναι ενεργοί εκπρόσωποι του εαυτού τους και μόνο, συντεταγμένοι στον κοινό στόχο της προάσπισης του κοινού καλού και συμφέροντος όπως αυτό θα διαμορφωθεί από όλη την πλειοψηφία και όχι μόνο μια μειοψηφία που αποφασίζει για λογαριασμό και στο όνομα όλων μας.

Η Άμεση Δημοκρατία είναι η μόνη πραγματική μορφή Δημοκρατίας, και απευθύνεται σε άτομα που έχουν απορρίψει κάθε μορφή συγκεντρωτισμού ως προάγγελο του φασισμού και της απολυταρχίας. Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός σχεδιάστηκε εξ αρχής για να είναι το κρατικό σύστημα που θα στηρίζεται στην Άμεση Δημοκρατία χωρίς εκφυλισμό.

Διαβάστε επίσης: Σε τι μου είναι χρήσιμος ο Αμεσοδημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός;