Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

Ο ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

 

          Για να υπάρχει Κράτος Πρόνοιας και Κράτος Δικαίου χρειάζεται ένας δυνατός και αμερόληπτος κρατικός μηχανισμός διοίκησης και Δικαιοσύνης στον οποίο όλοι ανεξαιρέτως οι Πολίτες έχουν πρόσβαση, του οποίου τους κανόνες όλοι οι Πολίτες γνωρίζουν και αποδέχονται και του οποίου οι διαδικασίες δεν διαφοροποιούνται βάσει κοινωνικής στρωμάτωσης.

          Φυσικά τέτοιος κρατικός μηχανισμός δεν υπάρχει σε κανένα κράτος αφού όλα τα σύγχρονα κράτη λειτουργούν με βάση την πυραμιδική κοινωνική διάταξη και την αντιπροσώπευση.

          Έχουμε ήδη μιλήσει για το πώς η αντιπροσώπευση στις διάφορες ρεπούμπλικες που εσφαλμένα αποκαλούνται δημοκρατίες πάντα αποτυγχάνει να εκπροσωπήσει οποιονδήποτε άλλον εκτός από τα ανώτατα κοινωνικά στρώματα και τα συμφέροντα τους.

          Η δε πυραμιδική κοινωνική διάταξη προϋποθέτει την άνιση πρόσβαση στην διοίκηση, υπηρεσίες, κυβέρνηση/διακυβέρνηση, πλούτο και συνεπώς στην εξουσία του κράτους.

          Άρα, εάν υπάρχει πυραμιδική κοινωνική διάταξη εξ ορισμού δεν μπορεί να υπάρξει δυνατός κρατικός μηχανισμός: θα είναι διαβλητός και ευάλωτος στην διαφθορά, δηλαδή στην διαφορική μεταχείριση υπέρ των ανώτατων κοινωνικών στρωμάτων στην πυραμίδα που έχουν πολύ μεγαλύτερη (αν όχι αποκλειστική) πρόσβαση σε πλούτο και κρατική εξουσία.

          Για αυτό, πάντα ο κρατικός μηχανισμός στην πυραμιδική κοινωνική διάταξη είναι τουλάχιστον εύθραυστος και επίφοβος. Γρήγορα δε εκφυλίζεται και αρχίζει να καταρρέει υπό το βάρος της διαφθοράς και της έλλειψης διακίνησης/ ανακύκλωσης του πλούτου: κάτι που εξυπηρετεί πλήρως τον Ολοκληρωτισμό αφού ο κρατικός μηχανισμός μεταλλάσσεται σε εργαλείο κοινωνικού αποκλεισμού των ανωτέρων, μεσαίων και κατωτέρων κοινωνικών στρωμάτων της πυραμίδας.

          Ο κοινωνικός αποκλεισμός με την σειρά του ενδυναμώνει περαιτέρω την διαφθορά (δηλαδή, αυξάνει την παρακρατική και νεποτιστική εξουσία των ανωτάτων στρωμάτων που έχουν την πρόσβαση/μονοπώλιο), η διαφθορά με την σειρά της ενδυναμώνει την βία (από την βία της αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας και ουσιαστικής ανομίας/αδικίας έως την ωμή φυσική βία τόσο από το κράτος όσο και από τον πληθυσμό του).

          Η βία με την σειρά της ενδυναμώνει τον Ολοκληρωτισμό που είναι η βάση του Φασισμού.

          Για αυτό ο κρατικός μηχανισμός είναι απαραίτητο να ενδυναμωθεί και ατσαλωθεί με την κατάργηση της πυραμιδικής κοινωνικής διάταξης, την αντικατάσταση της από την ομοκεντροκυκλική κοινωνική διάταξη και την κατάργηση της αντιπροσώπευσης και της ρεπούμπλικας με την αντικατάσταση της από την αυτό-εκπροσώπηση και την Άμεση Δημοκρατία και μάλιστα , ακόμα καλύτερα, την Ανθρωποκεντρική.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα...

Share